Stiftelser er mer opptatt av å redusere risiko enn best mulig avkastning

Forskning.no har i samarbeid med Handelshøyskolen BI skrevet en artikkel om at norske stiftelser er redde for tap og derfor setter pengene i banken.

Vi i Stiftelsesforeningen er svært opptatt av kapitalforvaltning i stiftelser. I forslaget til ny stiftelseslov stilles det krav om at stiftelser må utarbeide en forvaltningsplan og vurdere denne på årlig basis. (…)

Read More