Stiftelseskonferansen 2019

Stiftelsesforeningen var på plass på Stiftelseskonferansen 2019 i Førde. På onsdag fortalte blant annet Siri Merethe Rønning om hvordan Adolf Øiens Fond effektiviserte og omstrukturerte seg for fremtida, i tillegg til at Ida Svege og Jan-Ole Hesselberg viste hvordan Extrastiftelsen jobber med måling av effekt. Vi takker alle foredragsholdere og Lotteri- og stiftelsestilsynet for en spennende dag!

Read More

Danske stiftelser viktig aktør for dansk kultur

Fondens Vidensenter, vår søsterorganisasjon i Danmark, har utarbeidet en rapport om danske stiftelsers bevilgninger til kultur. Rapporten er basert på tall fra 2017.

De danske stiftelsene bidro med 11% av den totale støtten til kulturfeltet. Dermed er stiftelsene en viktig aktør i tillegg til den offentlige kulturstøtten, og en sentral bidragsyter til et mangfoldig kulturtilbud i Danmark.

Read More

Åpent seminar

Velkommen til spennende seminar for stiftelser 30. april. Seminaret er åpent for alle, og det er ingen deltakeravgift. Vi er svært fornøyd med programmet i år, og håper vi ser deg der. Påmelding innen 25. april.

Read More

Stiftelser er mer opptatt av å redusere risiko enn best mulig avkastning

Forskning.no har i samarbeid med Handelshøyskolen BI skrevet en artikkel om at norske stiftelser er redde for tap og derfor setter pengene i banken.

Vi i Stiftelsesforeningen er svært opptatt av kapitalforvaltning i stiftelser. I forslaget til ny stiftelseslov stilles det krav om at stiftelser må utarbeide en forvaltningsplan og vurdere denne på årlig basis. (…)

Read More

Vellykket seminar for stiftelser 31. januar 2019

Stiftelsesforeningen vil takke BI Senter for stiftelser og andre samarbeidspartnere, foredragsholdere og deltakere for et svært vellykket seminar på Handelshøyskolen BI den 31. januar.

Seminaret ga blant annet praktisk anvendbar kunnskap om stiftelser og god ledelse i stiftelser, i tillegg til gode råd om kapitalforvaltning. Stiftelsesforeningens daglige leder Bjørn O. Øiulfstad presenterte hvordan stiftelser må forholde seg til den nye personvernreglene.

Presentasjonene fra seminaret vil bli gjort tilgjengelig for våre medlemmer på våre lukkede sider. Passord til medlemssidene sendes ut på e-post med det første.