Seminar om kapitalforvaltning

Stiftelsesforeningen arrangerer et seminar om kapitalforvaltning i stiftelser torsdag 19. september. Vi har fått tak i svært flinke fordragsholdere som forteller om investeringer i aksje- rente- og eiendomsfond. Seminaret er nyttig for alle stiftelser som har likvide midler som skal plasseres for å generere avkastning.

Read More

Gratulerer til Stiftelsen Kjell Holm

Stiftelsen Kjell Holm fyller 25 år, og feiret jubileet på dagen stifteren Kjell Holm ville fylt 100 år. Kjell Holm var svært opptatt av å gjøre gode ting for Ålesund og å gjøre Ålesund til en bedre by og bo i. Stiftelsen har i dag en egenkapital på nesten 530 millioner kroner, og som formål å støtte kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak i Ålesund.

Read More

Rundebords-konferanse Xynteo

Stiftelsesforeningen var invitert til være med på en spennende rundebordskonferanse i regi av Xynteo og Yara, den 21. mai i år, med deltagere fra næringsliv og kulturliv. Xynteo arbeider for å skape en ny modell for økonomisk vekst som tar hensyn til bærekraft og sosial rettferdighet, og i dette arbeidet er et samarbeid mellom næringsliv og kulturliv essensielt.

Read More

Impact Investor Day

Velkommen til seminar om bærekraftige investeringer 14. mai! Gjensidigeforeningen og Stiftelsesforeningen holder i deler av arrangementet, og morgen-delen av programmet er spesielt aktuelt for stiftelser. Denne delen er gratis for våre medlemmer!

Read More