Rundebordskonferanse Xynteo

Stiftelsesforeningen var invitert til være med på en spennende rundebordskonferanse i regi av Xynteo og Yara, den 21. mai i år, med deltagere fra næringsliv og kulturliv. Xynteo arbeider for å skape en ny modell for økonomisk vekst som tar hensyn til bærekraft og sosial rettferdighet, og i dette arbeidet er et samarbeid mellom næringsliv og kulturliv essensielt.

Read More

Impact Investor Day

Velkommen til seminar om bærekraftige investeringer 14. mai! Gjensidigeforeningen og Stiftelsesforeningen holder i deler av arrangementet, og morgen-delen av programmet er spesielt aktuelt for stiftelser. Denne delen er gratis for våre medlemmer!

Read More

Stiftelseskonferansen 2019

Stiftelsesforeningen var på plass på Stiftelseskonferansen 2019 i Førde. På onsdag fortalte blant annet Siri Merethe Rønning om hvordan Adolf Øiens Fond effektiviserte og omstrukturerte seg for fremtida, i tillegg til at Ida Svege og Jan-Ole Hesselberg viste hvordan Extrastiftelsen jobber med måling av effekt. Vi takker alle foredragsholdere og Lotteri- og stiftelsestilsynet for en spennende dag!

Read More

Danske stiftelser viktig aktør for dansk kultur

Fondens Vidensenter, vår søsterorganisasjon i Danmark, har utarbeidet en rapport om danske stiftelsers bevilgninger til kultur. Rapporten er basert på tall fra 2017.

De danske stiftelsene bidro med 11% av den totale støtten til kulturfeltet. Dermed er stiftelsene en viktig aktør i tillegg til den offentlige kulturstøtten, og en sentral bidragsyter til et mangfoldig kulturtilbud i Danmark.

Read More