AKTUELT I STIFTELSESFORENINGEN


Stiftelsesforeningen

Advokat Bjørn O. Øiulfstad

Daglig leder og advokat
Bjørn O. Øiulfstad om Stiftelsesforeningen:

Stiftelsesforeningen er stiftelsenes interesseorganisasjon i Norge. Vår oppgave er å ivareta stiftelsenes offentlige rammevilkår og bidra til godt omdømme for organisasjonsformen stiftelser, og god ledelse og drift av stiftelser.

Vi løser oppgavene gjennom å avholde seminarer og kurs om god ledelse av stiftelser, utarbeider maler til bruk for styrer og daglig ledere om blant annet kapitalforvaltning, formålsrealisering og good governance. Vi har god kontakt med Stiftelsestilsynet og offentlige myndigheter om rammevilkår.

Vår nettside www.stiftelsesforeningen.no gir også god informasjon om det som rører seg i «stiftelsesverden» både for medlemmer og andre interesserte.

Stiftelsesformen er i mange tilfeller en hensiktsmessig måte å organisere en virksomhet på. Stiftelsen eier seg selv og har en lang tidshorisont som mål. I Norge har vi stiftelser som ble opprettet for flere hundre år siden, som aktive den dag i dag.

Stiftelser dekker et vidt spekter av aktiviteter fra utdelende filantropiske stiftelser til muser, boligstiftelser, forskningsstiftelser, helseinstitusjoner og stiftelser som driver næringsvirksomhet.

Felles for alle stiftelser er at de reguleres av samme lov. Norske stiftelser deler ut nærmere 4 til 5 milliarder kroner til gode formål hvert år.

Et medlemskap i Stiftelsesforeningen gir deg tilgang til flere felles arenaer hvor stiftelser møtes, juridisk bistand og informasjon om europeiske konferanser om stiftelser.

NYHETER


DIALOG OG SAMARBEID