AKTUELT I STIFTELSESFORENINGEN


Stiftelsesforeningen

Interesseorganisasjon for stiftelser
Bidrar til god ledelse av stiftelser
Rådgiver og gir advokathjelp
Holder kurs for styremedlemmer

image.png

Det er mange gode grunner til å være medlem hos oss. Les mer om våre medlemsfordeler eller kontakt oss for mer informasjon om vårt arbeid.

NYHETER


DIALOG OG SAMARBEID