Personvernerklæring


Last ned vår personvernerklæring som pdf her.

1. Innledning

Stiftelsesforeningen, med adresse Grundingen 6, 0250 Oslo, er behandlingsansvarlig for registering av personopplysninger om tillitsmenn i stiftelser som er medlem av foreningen.

Stiftelsesforeningen behandler personopplysningene i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Regelverket skal beskytte personer mot misbruk av personopplysninger.

Stiftelsesforeningen er opptatt av personvernet til medlemmenes ansatte, styremedlemmer og kontaktpersoner. For å sikre at personopplysningene håndteres på en sikker og forsvarlig måte har vi etablert følgende retningslinjer:

2. Formålet med behandlingen

For å kunne administrere medlemskap i Stiftelsesforeningen må foreningen behandle visse personopplysninger. Vi benytter personopplysninger kun til følgende formål:

  • Oppdatere medlemsregisteret

  • Informere om medlemsorganisasjonene på foreningens nettside, og andre kommunikasjonsplattformer

  • Sende fakturaer for medlemskontingent og andre tjenester

  • Administrere medlemsmøter, årsmøter og andre arrangementer

  • Oppdatere historisk oversikt over tidligere medlemmer

  • Ivareta formålet til Stiftelsesforeningen

3. Hvilke personopplysninger behandles

Kun personopplysninger som er nødvendig for å administrere medlemskapet i Stiftelsesforeningen.

4. Behandlingsgrunnlag

Stiftelsesforeningen har rettslig grunnlag, gjennom medlemskapet, til å behandle personopplysninger som nevnt i personopplysningsloven, for å kunne administrere medlemskapene i foreningen.

5. Sikkerhet

Stiftelsesforeningen vil kontinuerlig påse at personopplysninger som foreningen har ikke blir misbrukt.

6. Personopplysninger til tredjeparter

Stiftelsesforeningen vil kunne gi tredjeparter tilgang til personopplysninger når det er nødvendig for å administrere medlemskap.

Stiftelsesforeningen inngår databehandleravtaler med underleverandører som kan få tilgang til personopplysninger om tillitsmenn hos medlemmene. Disse tredjeparter kan ikke benytte slike personopplysninger til andre formål enn det som er avtalt med Stiftelsesforeningen.

Enkelte personopplysninger kan bli utlevert til tredjeparter som befinner seg utenfor EØS-området i forbindelse med internasjonale konferanser.

7. Rettigheter/innsyn

Tillitsmenn i stiftelser kan kreve innsyn i og retting eller sletting av personopplysninger, herunder be om begrenset bruk av personopplysninger, samt protestere mot behandlingen av dem.

Vedkommende kan også be om dataportabilitet, det vil si at personopplysninger registrert hos Stiftelsesforeningen kan overføres til tredjemann.

Henvendelser om innsyn i hvilke personopplysninger Stiftelsesforeningen har lagret kan sendes til bjorn@advoiulfstad.no

Tillitsmenn i stiftelser har rett til å klage til Datatilsynet dersom de mener Stiftelsesforeningen behandler personopplysningene i strid med personvernreglene.

8. Oppbevaring og sletting av personopplysninger

Stiftelsesforeningen oppbevarer ikke personopplysninger lengre enn det som er nødvendig for å administrere medlemskapet.

Ved opphør av medlemskap i Stiftelsesforeningen slettes personopplysninger, med mindre Stiftelsesforeningen etter lov er pålagt å lagre opplysningene.

Fastsatt av styret i Stiftelsesforeningen 19. juni 2018.