DSC3588-1024x576.jpg

Styret for 2018–2019 (f.v.):

Leder Hans Jørgen Stang (UNIFOR)
Finn Moe Stene (Sparebankstiftelsen Tingvoll)
Therese Rørvik (Komponistenes Vederlagsfond)
Cathrine Throne-Holst (Stiftelsen Sat Sapienti)
Nestleder Unn Dehlen (Gjensidigestiftelsen)
Anne Marie Haga (Bergens Forskningsstiftelse).


Bj├©rn_Olav_├ÿiulfstad_Foto_Birgit_Solhaug_2.jpg

Daglig leder


Advokat Bjørn O. Øiulfstad er daglig leder i Stiftelsesforeningen siden 2013. Hans arbeidsfelt er etablering, omdanning og avvikling samt god ledelse av stiftelser.

Bjørn O. Øiulfstad har erfaring fra advokatvirksomhet og finanssektoren. Han har juridisk embedseksamen fra Universitetet i Oslo fra 1984.


 
Stiftelsesforeningen har kontor i Bygdøy Allé 2 i Oslo

Stiftelsesforeningen har kontor i Bygdøy Allé 2 i Oslo

 
 

 

Stiftelsesforeningens formål

  • Synliggjøre og øke forståelsen for stiftelsesinstituttet og stiftelsers samfunnsnyttige rolle.

  • Arbeide for å sikre gode og forutsigbare rammevilkår for opprettelse og forvaltning av stiftelser.

  • Utgjøre et forum for utveksling av erfaring og kompetanse blant stiftelser.

 

Stiftelsesforening for Europa

Stiftelsesforeningen er medlem av DAFNE som er en europeisk paraplyorganisasjon for stiftelsesforeninger. DAFNE arbeider med rammevilkår for europeiske stiftelser, og har mye av virksomheten rettet inn mot EU og Kommisjonen i Brussel, samt internasjonalt arbeide knyttet til stiftelser. Les mer om DAFNE på deres hjemmeside.