Seminar om kapitalforvaltning

Takk til våre foredragsholdere og alle fremmøte for et vellykket seminar om kapitalforvaltning torsdag 19. september! Våre kapitalforvaltere gikk inn på hvert sitt tema, og oppfordret alle stiftelser til å plassere midler langsiktig for større avkastning.

Fondsfinans Kapitalforvaltning ved Erlend Lødemel forklarte hvorfor stiftelser bør investere i større risiko. Selv om aksjemarkedet over tid gir bedre avkastning enn høyrentemarkedet, tilsier makrobakteppet at høyrentefond vil gjøre det bra fremover. For stiftelser som er opptatt av lav risiko kan det virke spenstig å investere i høyrentefond. Ivar Quist fra Fondsfinans Kapitalforvaltning mener derimot at stiftelser bør ha noen risikable investeringer i en portefølje. Resten kan man plassere i aksjemarkedet. En god kombinasjon er det viktigste, og der aksjemarkedet har vært urolig har høyrentefond holdt seg stabil. I tillegg gir høyrentemarkedet meravkastning utover de trygge investeringene.

Catrine Gjedebo fra Pareto Asset Management fortalte hvordan aksjer fungerer som en vekstmotor i porteføljen. En ren renteportefølje gir ikke nok avkastning over tid, og bruk av aksjer som vekstkomponent i porteføljen passer stiftelser godt da stiftelsers langsiktighet gjør at man kan sitte gjennom svingninger i aksjemarkedet. Forventet aksjeavkastning fremover er vanskelig å spå, og svært avhengig av tidshorisont ifølge Catrine Gjedebo. Hun mener at stiftelser bør ha realistiske forventninger til avkastning med dagens lave rentenivå, og påpeker at kortsiktige faktorer slår veldig inn. Det er imidlertid vanlig å spå en risikopremie på 4%.

ODIN Forvaltning fortalte hvorfor eiendomsfond og børsnoterte eiendomsselskap er en god investering i en tid med økende usikkerhet i finansmarkedene. Ifølge Ann-Elin Haavik står eiendomsfond godt, og siden de beveger seg annerledes enn aksjemarkedet er de en fin måte å utjevne aksjemarkedssvigninger. Børsnotert eiendom har høy likviditet, god rapportering og høy transparens. Investeringer i børsnotert eiendom er også kostnadseffektivt.

Logg inn på mine sider for å laste ned presentasjonene fra seminaret.