Stine Sofies Stiftelse, Aktiv mot Kreft & Stiftelsen Kjell Holm - seminar 10. oktober

Meld deg på seminar 10. oktober i anledning den europeiske stiftelsesdagen. Sammen med resten av Europa setter vi i oktober fokus på stiftelsers arbeid og stiftelsers viktige rolle i samfunnet. Seminar for stiftelser er arrangert av Stiftelsesforeningen i samarbeid med Handelshøyskolen BI Senter for stiftelser, og holdes på BI i Nydalen.

Ada Sofie Austegard kommer for å fortelle om arbeidet til Stine Sofies Stiftelse. Stiftelsen er aktuell med innvilget støtte til en foreldretelefon, en hjelpetelefon hos Mental Helse som har til hensikt å hindre vold mot nyfødte barn. Videre presenterte Stine Sofies Stiftelse Stine Sofie Foreldrepakke, et universelt informasjonsprogram til alle blivende og nybakte foreldre. Programmet skal styrke foreldrerollen, gi støtte og verktøy til å håndtere det som er krevende, og forebygge situasjoner som er utrygge og farlige for barnet. Se presentasjonen av Stine Sofie Foreldrepakken fra Arendalsuka.

Helle Aanesen, daglig leder i Stiftelsen Aktiv mot kreft kommer for å fortelle om stiftelsens arbeid. Aktiv mot kreft er opptatt av de samfunnsnyttige effektene av trening før, under og etter kreftbehandling, både effektene for individet i form av livskvalitet og for samfunnet i form av samfunnsøkonomiske effekter. Stiftelsen har jobbet aktivt med å få trening inn som en del av kreftbehandlingen, og vi er sammen med stiftelsen glade for å se at fysisk aktivitet er inkludert i Nasjonal Kreftstrategi for 2018-2022. For sitt målrettede arbeid og engasjement vant Helle Aanesen prisen Årets Ladejarl 2019.

Marianne Ytterdal kommer for å fortelle om Stiftelsen Kjell Holm og hvordan stiftelsen har vært en viktig bidragsyter til Ålesund by i 25 år. Stiftelsen feiret sitt 25 års jubileum i midten av august, på dagen stifteren Kjell Holm ville fylt 100 år. Jubileet ble feiret med en rekke gratis arrangementer, konserter og en festforestilling. Stifteren Kjell Holm var svært opptatt av å gjøre gode ting for Ålesund og å gjøre Ålesund til en bedre by og bo i, og stiftelsen har i dag en egenkapital på nesten 530 millioner kroner, og som formål å støtte kulturelle og samfunnsgagnlige tiltak i Ålesund.

Ada
Helle
Marianne

Se resten av programmet til årets europeiske stiftelseskonferanse på BI, og meld deg på til organisasjonssekretær Amanda Jonassen innen tirsdag 8. oktober.