Kapitalforvaltning og stiftelser

Stiftelsesforeningen arrangerer et seminar om investeringer i børsnoterte aksjefond, rentefond og eiendomsfond den 19. september. Seminaret avholdes i foreningens lokaler i Bygdøy allé 2 fra klokken 09:00 til 12:00. Program kommer.  

Vi i Stiftelsesforeningen er opptatt av forsvarlig kapitalforvaltning og ønsker få frem aktuelle investeringsklasser (aksjer, obligasjoner, eiendom) som kan være hensiktsmessig for stiftelser som har lange investeringshorisonter.