Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen

Velkommen til Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen som nytt medlem i Stiftelsesforeningen.

Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen engasjerer seg for norsk-tyske interesser på alle områder i begge land. Stiftelsen ble etablert i år 2000 og har bred politisk støtte både i Norge og i Tyskland. Stiftelsen tildeler midler til norsk-tyske prosjekter, deler årlig ut den norsk-tyske Willy Brandt-prisen i tillegg til å avholde arrangementer i begge land.

Stiftelsen ble grunnlagt av Thorvald Stoltenberg og Egon Bahr. Bakgrunnen for initiativet var den norske regjeringens første Tysklandsstrategi og et forslag fra utenriksdepartementet om å opprette en norsk-tysk stiftelse.

Stiftelsen var et barn av den fornyede interessen for Tyskland og tyske forhold.
- Thorvald Stoltenberg på stiftelsen sitt 10-års jubileum

last ned.jpeg

Tidlig i 1990-årene hadde man etablert omfattende forbindelser mellom Norge og Tyskland, og ”mange av oss så et behov for å understøtte denne interessen for det tyske med mer utveksling og mer menneskelig kontakt”, sa Stoltenberg. I dag er forholdet mellom Norge og Tyskland preget av åpenhet og gjensidig forståelse, og Tyskland er en av Norges aller viktigste partnere på de fleste samfunnsområder. Behovet for kunnskap om Tyskland har dermed vokst til nye høyder.

Stiftelsen bærer navnet til statsmannen, partilederen og fredsprisvinneren Willy Brandt som gjennom hele sitt liv arbeidet for demokrati, dialog og forståelse mellom nasjoner. Få personer har vært så viktige som ham for å gjenopprette det gode forholdet mellom Norge og Tyskland etter annen verdenskrig.