Stiftelsen Oslo Hospital

Vi ønsker Stiftelsen Oslo Hospital velkommen som nytt medlem i Stiftelsesforeningen.

Stiftelsen Oslo Hospital ble opprettet av kong Christian III i 1538 for å videreføre klostrenes tradisjonelle fattigomsorg etter reformasjonen. Fransiskanerklosteret ble gitt til formålet, i tillegg til betydelige jordområder. Oslo Hospital drev sykehus og herberge for fattige og syke som ikke hadde familie til å a seg av dem. På 1700-tallet begynte hospitalet å ta imot “sinnsyke”. “Dollhuset” ble den første “sinnsykeanstalten” i Norge. Stiftelsen har dermed en lang historie, og har vært en viktig institusjon i Oslo siden middelalderen.

Fundas for Oslo Hospital av 1538

Fundas for Oslo Hospital av 1538


I 1997 ble sykehusdriften overtatt av Oslo Hospital Psykiatrisk Sykehus AS som drev en voksenpsykiatri. Oslo Hospital ble det første psykiatriske sykehuset i Norge med ISO-sertifisering. I 2010 overtok Lovisenberg Diakonale Sykehus, og sykehuset ble avviklet våren 2018.

Med avviklingen av sykehusdrift har stiftelsen Oslo Hospital måtte gi bygget nytt innhold. I 2019 lanserte stiftelsen planer om Kirkens Hus på området. De kristne organisasjonene har i flere år sett etter et nytt kirkesenter hvor organisasjonene kan samles. Men en rik kirkehistorie er Oslo Hospital et naturlig sted. Arbeidet med å fornye og på samme tid bevare Oslo Hospital blir en spennende utvikling.

Faksimile av det nye Kirkens Hus

Faksimile av det nye Kirkens Hus