Aktiv mot kreft

Vi ønsker Aktiv mot kreft velkommen som nytt medlem i Stiftelsesforeningen!

Stiftelsen Aktiv mot kreft har som visjon å få fysisk aktivitet inn som en del av kreftbehandlingen, samt bidra til å forebygge kreft ved å motivere til økt fysisk aktivitet generelt.

Et av hovedtiltakene til er å etablere treningssenter for kreftpasienter på norske sykehus – såkalte Pusterom. I tillegg utdanner Aktiv mot kreft AKTIV-instruktører og bidrar til forskning på området.

Aktiv mot kreft er opptatt av de samfunnsnyttige effektene av trening før, under og etter kreftbehandling, både effektene for individet i form av livskvalitet og for samfunnet i form av samfunnsøkonomiske effekter. Stiftelsen har jobbet aktivt med å få trening inn som en del av kreftbehandlingen, og vi er sammen med stiftelsen glade for å se at fysisk aktivitet er inkludert i Nasjonal Kreftstrategi for 2018-2022. Se utdrag fra strategien under.


Skjermbilde 2019-06-25 kl. 13.43.11.png
Skjermbilde 2019-06-25 kl. 13.42.36.png

Source: https://aktivmotkreft.no/