Danske stiftelser viktig aktør for dansk kultur

Fondens Vidensenter, vår søsterorganisasjon i Danmark, har utarbeidet en rapport om danske stiftelsers bevilgninger til kultur. Rapporten er basert på tall fra 2017.

De danske stiftelsene bidro med 11% av den totale støtten til kulturfeltet. Dermed er stiftelsene en viktig aktør i tillegg til den offentlige kulturstøtten, og en sentral bidragsyter til et mangfoldig kulturtilbud i Danmark.

Read More

Stiftelser er mer opptatt av å redusere risiko enn best mulig avkastning

Forskning.no har i samarbeid med Handelshøyskolen BI skrevet en artikkel om at norske stiftelser er redde for tap og derfor setter pengene i banken.

Vi i Stiftelsesforeningen er svært opptatt av kapitalforvaltning i stiftelser. I forslaget til ny stiftelseslov stilles det krav om at stiftelser må utarbeide en forvaltningsplan og vurdere denne på årlig basis. (…)

Read More