Stiftelser er mer opptatt av å redusere risiko enn best mulig avkastning

Forskning.no har i samarbeid med Handelshøyskolen BI skrevet en artikkel om at norske stiftelser er redde for tap og derfor setter pengene i banken.

En studie av Dale Ditlev-Simonsen og Myrum Næss fant at stiftelser er mer opptatt av å redusere risikoen for tap enn å sikre en best mulig avkastning på kapital. Å sette pengene i banken regnes som den sikreste løsningen, men dette gir samtidig den dårligste avkastningen.

Ved å investere noe av pengene i aksjefond kunne stiftelsene økt den forventede avkastningen og dermed delt ut mer til gode formål.

Gjennom stiftelsesloven er stiftelser pålagt å forvalte pengene på en forsvarlig måte. I forslaget til ny stiftelseslov stilles det krav om at stiftelser må utarbeide en forvaltningsplan og vurdere denne på årlig basis. "Det er ikke lenger nok at styret i stiftelsen er godt kjent med formålet i stiftelsen. Styret må også ha forvaltningskompetanse – eller kompetanse til å velge rett kapitalforvalter", sier Dale Ditlev-Simonsen i artikkelen.

Vi i Stiftelsesforeningen er svært opptatt av både ny stiftelseslov og kapitalforvaltning i stiftelser. På seminaret på BI 31. januar presenterte forvalterne Grieg Investor, Formuesforvaltning, Gabler, Pareto Asset Management, SEB og UNIFOR forslag til forvaltningsstrategier i en mindre stiftelse. Du kan se nærmere på disse presentasjonene på våre medlemssider.

Ditlev-Simonsen, C., & Næss, K. (2018). Kapitalforvaltning i stiftelser ; styrets oppfatninger av forsvarlig forvaltning. Magma, 21(6), 72-81.

Source: https://forskning.no/a/1289171