Danske stiftelser viktig aktør for dansk kultur

Fondens Vidensenter, vår søsterorganisasjon i Danmark, har utarbeidet en rapport om danske stiftelsers bevilgninger til kultur. Rapporten er basert på tall fra 2017.

De danske stiftelsene bidro med 11% av den totale støtten til kulturfeltet. Dermed er stiftelsene en viktig aktør i tillegg til den offentlige kulturstøtten, og en sentral bidragsyter til et mangfoldig kulturtilbud i Danmark.

Read more