Danske stiftelser viktig aktør for dansk kultur

Fondens Vidensenter, vår søsterorganisasjon i Danmark, har utarbeidet en rapport om danske stiftelsers bevilgninger til kultur. Rapporten er basert på tall fra 2017.

De danske stiftelsene bidro med 11% av den totale støtten til kulturfeltet. Dermed er stiftelsene en viktig aktør i tillegg til den offentlige kulturstøtten, og en sentral bidragsyter til et mangfoldig kulturtilbud i Danmark.

Kultur er det området som stiftelser bevilger nest mest midler til. Stiftelsene bevilget 2,2 millioner danske kroner og utbetalte 1,9 millioner danske kroner til kultur i 2017.

Analysen ser nærmere på samspillet mellom stiftelsene og det offentlige, basert på tall fra 2017. Les rapporten her.

Source: https://fondenesvidenscenter.dk/wp-content...