Stiftelsen Lier Bygdetun

Vi ønsker Stiftelsen Lien Bygdetun velkommen som medlem i Stiftelsesforeningen!

Lier Historielag har siden de ble stiftet i 1970 arbeidet målbevisst for å få etablert et bygdetun i Lier. Stiftelsen Lier Bygdetun ble etablert i 1990 av Lier Historielag og Lier kommune.

Siden 1970-tallet har historielaget samlet gjenstander, bøker og fotografier fra Lier, og sikret verneverdige bygninger som ellers ville blitt revet eller stått til forfall. Femten hus ble merket, fotografert, tatt ned og lagt til lagring for gjenoppbygging på bygdetunet.

Les mer om Lier Bygdetun på deres hjemmeside.

lier-bygdetun-2.jpg
lier_bygdetun1_1000px.jpg