Rundebords-konferanse Xynteo

Stiftelsesforeningen var invitert til være med på en spennende rundebordskonferanse i regi av Xynteo og Yara, den 21. mai i år, med deltagere fra næringsliv og kulturliv.

Xynteo arbeider for å skape en ny modell for økonomisk vekst som tar hensyn til bærekraft og sosial rettferdighet. Det er nødvendig med en omstilling fra dagens modeller, og Xynteo mener toppledere i våre bedrifter må spille en viktig rolle i denne omstillingen.

www.xynteo.no

www.xynteo.no

Målet med konferansen var å utveksle ideer og forslag om hvordan det kan etableres en ny økonomisk vekstmodell, i en dialog mellom næringslivsledere og ledere fra kulturlivet.

Hvordan kan vi på tvers av sektorer bidra til å skape bærekraftig vekst?
Hvilke barrierer, som står i veien for dette samarbeidet mellom sektorer, finnes og hvordan kan vi fjerne disse?

Mange medlemmer i Stiftelsesforeningen arbeider både for sosial rettferdig og en mer bærekraftig verden, hvor kunst og kultur inngår for å nå målene. Kunst og kulturuttrykk er helt essensielt for mennesket. For å skape en ny bærekraftig vekstmodell må næringsliv og kulturliv spille sammen. Det er toppledernes ansvar å få til godt samarbeid over sektorgrensene.

Takk til Xynteo og Yara for at Stiftelsesforeningen ble invitert til å delta på denne spennende rundebordskonferansen.

Xynteo rundebordskonferanse
Xynteo rundebordskonferanse