Brunstadstiftelsen

Velkommen til Brunstadstiftelsen som nytt medlem i Stiftelsesforeningen.

Brunstadstiftelsen er en næringsdrivende stiftelse med formål om å fremme den lære, de verdier og det kristelige innhold som Johan O. Smith sto for. Brunstadstiftelsen forvalter eiendom og driver næringsvirksomhet.