Johan Strays Stiftelse

Styreleder Carl Oscar Schelbred

Styreleder Carl Oscar Schelbred

Velkommen til nytt medlem i Stiftelsesforeningen Johan Strays Stiftelse.

Johan Strays Stiftelse støtter kunsten ved å kjøpe kunst av kunstnere. Dersom unge kunstnere ikke får inntekt, vil ikke kunsten utvikle seg. Stiftelsen mener at kunstnerne best kan støttes ved å kjøpe deres arbeider, ikke gjennom gaver og stipender.

Les om stifteren Johan Stray i “Kunstnernes gode hjelper”, en Dagbladet-artikkel fra 1998.

Styremedlem Arne Bendik Sjur

Styremedlem Arne Bendik Sjur