BI Senter for stiftelser - seminar 10. oktober

slettee.png
209329.jpg

Meld deg på seminar 10. oktober i anledning den europeiske stiftelsesdagen. Sammen med resten av Europa setter vi i oktober fokus på stiftelsers arbeid og stiftelsers viktige rolle i samfunnet. Seminar for stiftelser er arrangert av Stiftelsesforeningen i samarbeid med Handelshøyskolen BI Senter for stiftelser, og holdes på BI i Nydalen.

Professor Caroline Dale Ditlev-Simonsen leder BI Senter for Stiftelser, og åpner seminaret. Caroline Dale Ditlev-Simonsen skrev i sitt innlegg i Dagens Næringsliv den 31. juli at stiftelser med liten kapital bør slåes sammen eller avvikles. Etter fire år i Stiftelsesklagenemnda har hun blitt oppmerksom på at en relativt stor andel av dagens stiftelser har for liten egenkapital til at avkastningen kan deles ut til stiftelsens formål. Over en tredjedel av dagens 6 645 norske stiftelser har mindre enn 1 million kroner i egenkapital. Dette er i de fleste tilfeller for lite til å oppnå en utdeling av penger som realiserer stiftelsen sitt formål. Hun mener derfor at stiftelser med liten kapital bør slåes sammen med andre stiftelser med et sammenfallende formål, eller avvikles.

BI-professor Tore Bråthen tar for seg temaet sammenslåing av stiftelser. Tore Bråthen er professor i forretningsjus og ekspert på stiftelser og styrearbeid.

Se resten av programmet til årets europeiske stiftelseskonferanse på BI, og meld deg på til organisasjonssekretær Amanda Jonassen innen tirsdag 8. oktober.