Fondsfinans kapitalforvaltning

Velkommen til Fondsfinans kapitalforvaltning som nytt assosiert medlem i Stiftelsesforeningen.

Fondsfinans Kapitalforvaltning AS er en norsk fondsforvalter med prisvinnende forvaltning og lange tradisjoner. Selskapet er verdibasert og en aktiv investor på jakt etter undervurderte verdipapirer. Med fokus på mellomstore selskap, finner de selskap som ofte ikke er godt nok analysert og som er potensielle fremtidige vinnerselskap. Fondsfinans kapitalforvaltning er i tillegg en ansvarlig samfunnsaktør. De arbeider i tråd med ESG sine prinsipper og har underskrevet UNPRI (prinsipper for ansvarlige investeringer).

Source: https://www.fondsfinans.no