Adam Ciesielskis Stiftelse for Utdanning og Nyskaping

Vi ønsker Adam Ciesielskis Stiftelse for Utdanning og Nyskaping velkommen som nytt medlem av Stiftelsesforeningen.

Stiftelsen er opprettet etter ønske av Adam Ciesielskis med formål å dele ut pengebidrag til utdanning og nyskaping, fortrinnsvis til personer og/eller virksomheter med tilknytning til Asker Kommune i Akershus.

Adam Ciesielskis var en engasjert, arbeidsom og flittig mann. Andre verdenskrig førte han til Kraglund i Asker, hvor Ciesielskis drev et småbruk. Han var svært engasjert i nærmiljøet og ikke minst i unge menneskers ve og vel. Han så på ungdommen som fremtiden, og vurderte det som viktig at det ble lagt til rette for ungdom som av en eller annen grunn ikke hadde så lett for det.

Les mer om Ciesielskis motstandskamp under andre verdenskrig og hvordan han bygde seg opp et nytt liv i Norge på stiftelsens hjemmeside.