Vigdis Freedom Foundation

Velkommen til Vigdis Freedom Foundation som nytt medlem i Stiftelsesforeningen.

Vigdis Freedom Foundation er en nyopprettet stiftelse som tilbyr rettshjelp og bistand til kvinnelige samvittighetsfanger og deres advokater. Stiftelsen arbeider i tråd med menneskerettighetene for at alle samfunn skal anerkjenne at kvinner har de samme rettighetene som menn.

women must “stand together and support each other”.
Anne Christine Kroepelien — oppretter av stiftelsen, advokat og politiker

Du kan støtte stiftelsen finansielt og gjennom din kompetanse. Vigdis Freedom Foundation trenger advokater til å assistere og veilede stiftelsen sine jusstudenter i arbeidet med å finne internasjonale dommer som kan hjelpe lokale advokater med sitt arbeid.

Skjermbilde 2019-06-26 kl. 12.29.00.png
Skjermbilde 2019-06-24 kl. 13.49.29.png

Source: https://www.vigdisfreedomfoundation.org/