Vigdis Freedom Foundation

Velkommen til Vigdis Freedom Foundation som nytt medlem i Stiftelsesforeningen.

Vigdis Freedom Foundation er en nyopprettet stiftelse som tilbyr rettshjelp og bistand til kvinnelige samvittighetsfanger og deres advokater. Stiftelsen arbeider i tråd med menneskerettighetene for at alle samfunn skal anerkjenne at kvinner har de samme rettighetene som menn.

women must “stand together and support each other”.
Anne Christine Kroepelien — oppretter av stiftelsen, advokat og politiker


Source: https://www.vigdisfreedomfoundation.org/