Den Norske Handelsstands Understøttelsesfond

Vi ønsker velkommen til Den Norske Handelsstands Understøttelsesfond som nytt medlem i Stiftelsesforeningen.

Den Norske Handelsstands Understøttelsesfond ble stiftet i 1906 etter forslag fra Skiens Kjøbmansforening. Fondets hovedformål er å gi støtte til trengende medlemmer av foreningen og/eller deres etterlatte. Dersom medlemmenes søknader til stiftelsen faller bort eller er ubetydelige kan stiftelsen gi økonomisk støtte til andre trengende innen varehandelen eller til studenter innenfor virksomhet inn mot varehandelen.

16-9_pexels-photo-247929_size-large.jpg