Nausthaugen Bustadstifting

Velkommen til nytt medlem i Stiftelsesforeningen, Nausthaugen Bustadstifting.

Stiftelsen har som formål å drive boliger, servicebygg og miljøhus til utleie uten egen økonomisk vinning. Boligene leies ut til eldre, funksjonhemmede og andre personer med behov for tilrettelagt bosted.