Morten Søberg og John Maynard Keynes - seminar 10. oktober

Velkommen til seminar 10. oktober i anledning den europeiske stiftelsesdagen. Sammen med resten av Europa setter vi i oktober fokus på stiftelsers arbeid og stiftelsers viktige rolle i samfunnet. Seminar for stiftelser er arrangert av Stiftelsesforeningen i samarbeid med Handelshøyskolen BI Senter for stiftelser, og holdes på BI i Nydalen torsdag 10. oktober fra klokken 10 til klokken 15.

Direktør i Sparebank1 Gruppen Morten Søberg kommer for å snakke om en spennende gruppe stiftelser - sparebankstiftelsene. Tidligere i år skrev Finans Norge at sparebankene og sparebankstiftelsene deler ut rekordhøye 2,5 milliarder kroner til kultur, idrett, frivillighet og lokal næringsutvikling i 2019. Dette gjør sparebanksektoren til den største private finansieringskilden til frivillig arbeid i Norge. Helt siden sparebankene ble etablert på begynnelsen av 1800-tallet har utdeling av midler til samfunnsnyttige formål vært en viktig del av bankenes, og senere sparebankstiftelsens, virksomhet.

Morten Søberg, dykker ned i keynesiansk tankegods og spør hva John Maynard Kaynes hadde ment om norske sparebankstiftelser.

Se resten av programmet til årets europeiske stiftelseskonferanse på BI, og meld deg på til organisasjonssekretær Amanda Jonassen innen tirsdag 8. oktober.

Soberg_Morten_Pernille_Blafjell_Walvik_2017_2.jpg