FOCUS: Philantrophy

DAFNE har hatt et svært spennende bildeprosjekt i høst! Prosjektet FOCUS:: Philantrophy har forsøkt å sette fokus på stiftelsers arbeid for å løfte de mest sårbare og marginaliserte gruppene i samfunnet, samt deres arbeid for å fremme innovasjon og sosiale investeringer.

Filantropi transformerer private midler, tid og talenter til samfunnsgoder. I Europa bidrar stiftelser med 60 milliarder euro årlig til gode formål innenfor helse, utdanning, miljø, kunst of kultur. Mange stiftelser sine bidrag forblir dessverre ukjent for samfunnet. Ifølge tidligere president François Hollande er det viktig at filantropien og stiftelsene forteller om suksesshistoriene.

Se bildene fra prosjektet i Alliance Magazine.

Luxembourg Foundation: “Art as a Weapon Against Cancer”

Luxembourg Foundation: “Art as a Weapon Against Cancer”