Øksnes Boligstiftelse

Vi ønsker nytt medlem Øksnes Boligstiftelse velkommen til Stiftelsesforeningen.

Øksnes Boligstiftelse har som formål å forvalte egen boligmasse, samt forestå oppføring av nye boliger for å dekke kommunens boligbehov. Stiftelsen har et særlig ansvar for å skaffe boliger til omsorgstrengende, vanskeligstilte, samt ungdom under 30 år. Boligstiftelsen disponerer rundt 140 boenheter fordelt rundt om i Øksnes kommune, med hovedvekt på Myre.

myre