Boligstiftelsen i Trondheim

Velkommen til nytt medlem i Stiftelsesforeningen, Boligstiftelsen i Trondheim.

Stiftelsen har som formål å eie, oppføre og erverve boliger for økonomisk og sosialt vanskeligstilte boligsøkere i Trondheim kommune. Vi gleder oss til videre samarbeid med boligstiftelsen som er en del av arbeidsutvalget i gruppen “Boligstiftelser”.