Atlantis utveksling

Velkommen til nytt medlem i Stiftelsesforeningen, Atlantis Utveksling.

Stiftelsen Atlantis Utveksling ble opprettet av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner i 1987, og spesialiserer seg på utvekslingsprogrammer for ungdom og voksne. Atlantis Utveksling sitt formål er å fremme respekt og forståelse for andre mennesker gjennom kulturutveksling.

Atlantis Utveksling tror på at frivillig arbeid og kulturutveksling bidrar til økt respekt, toleranse og forståelse av likeverd. Respekt og toleranse for andre mennesker og kulturer oppnås gjennom kunnskap og innsikt, noe som igjen avhenger av at mennesker fra ulike kulturer møtes og samhandler. Derfor sender stiftelsen norske frivillige og au pairer til utlandet, og tilbyr norske vertsfamilier til utenlandske ungdommer som ønsker et kulturutvekslingsopphold.

Videre har Atlantis Utveksling vært en tydelig stemme i å nyansere debattene om frivillig arbeid og “au pair”-ordningen. Les artikkelen deres i BT om frivillig arbeid på lokale premisser.

Les mer om Atlantis Utveksling på deres hjemmeside www.atlantis.no.

Løpende-barn-i-farger.jpg