Den europeiske stiftelsesdagen 2019

Stiftelsesforeningen ønsker å takke alle foredragsholdere og fremmøte for en inspirerende dag 10. oktober. Den europeiske stiftelsesdagen på BI ble en stor suksess, og vi vil takke BI Senter for stiftelser for samarbeidet.

Dagen ble åpnet med et svært spennende innblikk i det nye Munchmuseet i tiden fremover. Munch flytter til Lambda våren 2020, og vi er svært takknemlig for at direktør Stein Olav Henrichsen kom for å dele de storslåtte planene for bygget. Videre gleder vi oss til å se utviklingen mot et bygg som er “mer enn bare et kunstmuseum”, men et levende bygg for alle aldre.

Thorild Widvey holdt et flammende innlegg om samarbeid, hvor hun pekte på ubrukt potensiale i samarbeidet mellom det offentlige, næringslivet og stiftelser. Hun spår at stiftelser vil ha en økende betydning i samfunnet, og ser tendensen til at flere og flere lar penger gå inn i stiftelser. Hun mener at gode ideer og midler bør koordineres bedre mellom privatpersoner, organisasjoner, stiftelser og politikere.

Deltagere på seminaret fikk videre en grundig innføring i sammenslåing av stiftelser, et hett tema etter Caroline Dale Ditlev-Simonsen sitt innlegg i DN hvor hun argumenterer for at for mange stiftelser er for små til å realisere sitt formål. BI professor Tore Bråthen er ekspert på tema, og loset oss gjennom temaet og spennende problemstillinger.

Marianne Roald Ytterdal fra Stiftelsen Kjell Holm inspirerte med bilder og fortellinger fra deres storslåtte feiring av stiftelsens jubileumsår. Det var tydelig for alle fremmøtte at Kjell Holms stiftelse kan å sette Ålesund på hodet (det var fole kaule, ble vi fortalt).

Videre holdt Helle Aanesen et engasjerende foredrag om stiftelsen Aktiv mot Kreft sitt arbeid for å få fysisk aktivitet inn i kreftbehandlingen. Stiftelsen har forsøkt å tallfeste den samfunnsøkonomiske gevinsten av nettopp dette, og har konservativt anslått at vi kan oppnå en gevinst på 170 millioner kroner årlig dersom 1 av 3 kreftpasienter trener i løpet av behandlingen.

Morten Søberg, direktør i Sparebank 1 gruppen, tok oss gjennom noe av Keynes tankegods, og presenterte sparebankstiftelser i lys av dette. Keynes var en økonom og filosof som skrev banebrytende om radikal usikkerhet, og som var opptatt av at mennesker skulle oppnå gode liv. For å leve frie, gode liv trenger vi et velfungerende finansvesen. Et velfungerende finansvesen har ikke alltid eksistert, og på 1800 tallet oppsto sparebankstiftelsene som et svar på dette samfunnsproblemet.

Sist men ikke minst holdt Ada Sofie Austegard et flammende innlegg om Stine Sofies Stiftelse sitt arbeid for å hjelpe voldsutsatte barn. Stiftelsens kjerneområder er å forebygge og avdekke vold mot barn, og ivareta barn som har blitt utsatt for overgrep og vold, og på disse kjerneområdene jobber stiftelsen kompromissløst og modig. Stine Sofies Stiftelse sin historie er hjerteskjærende, og med tøffe og vonde ord inspirerte generalsekretær Ada Sofie Austegård med sin innbitthet og engasjement.

Siw Heggedal Longvastøl avsluttet dagen med aktuelle saker fra Stiftelsestilsynet. Hun peker på at få vet hva stiftelser er, og at de positive sidene ved organisasjonsformen ikke så ofte blir trukket frem. Det er derfor viktig å øke kunnskapen om stiftelser i samfunnet.

Tusen takk til våre fantastiske foredragsholdere. Presentasjonene finnes på våre medlemssider - ta en titt og bli inspirert!

Vi håper å se alle på neste arrangement 23. januar 2020. Mer informasjon kommer.