Stiftelsen Bo

Velkommen til Stiftelsen Bo som nytt medlem i Stiftelsesforeningen.

Stiftelsen Bo (Et Sted) driver med utleie av boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet.