Stiftelsen Akershus festning for kunst og kultur

Velkommen til nytt medlem Stiftelsen Akershus festning for kunst og kultur!

Stiftelsen Akershus festning for kunst og kultur (SAKK) arbeider for at Akershus festning skal styrke sin posisjon som et samplende midtpunkt for kultur og kulturutfoldelse. Sammen med de øvrige virksomhetene på Akershus festning og i samarbeid med andre kulturinstitusjoner jobber SAKK for å utvikle festningen til å bli det mest interessante og viktigste kulturområde i Norge.

Aktuelt på Akershus festning er Ibsens mesterverk under åpen himmel: Peer Gynt spilles ved Karpedammen scene 12.-16. juni.