Dag S. Stiansens Stiftelse

Vi ønsker Dag S. Stiansens Stiftelse velkommen som medlem i Stiftelsesforeningen!

 

“Det er dyrene som egentlig er de svakeste i samfunnet, for de kan ikke si fra selv” - Dag S. Stiansen

Dag S. Stiansens Stiftelse sitt formål er å ivareta dyrenes interesser. Stiftelsen deler ut Stiansen-prisen og gir økonomiske støtte til enkeltpersoner, prosjekter eller organisasjoner som fremmer stiftelsens formål, rundt 500 000 kroner årlig.

Dag S. Stiansen er sønn av entreprenør Nils S. Stiansen, som etablerte Stiansen Eiendomsforvaltning i 1936. Selskapet heter i dag Stiansen Eiendom og besitter mange eiendommer i Oslo. Stiansen Eiendom driver hovedsakelig med forvaltning av leiligheter, parkering og næringseiendom. Stiftelsen er også opprettet for å forvalte eierskapet av Stiansen Eiendom når eieren går bort. Stiftelsen skal forvalte familiens verdier på best mulig måte for fremtiden, samt bidra til samfunnsnyttige formål gjennom sitt arbeid for dyrs rettigheter.

Dag Stiansen hunder