Stiftelsen Solliakollektivet

Vi ønsker velkommen til Stiftelsen Solliakollektivet som nytt medlem i Stiftelsesforeningen!

Solliakollektivet tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengige. Behandlingen er på Sollia eller Trogstad som begge er små økologiske gårdsbruk.

Les mer om Stiftelsen Solliakollektivet på deres hjemmeside.