DAFNE ber om et "indre marked" for filantropi

Den 22. mars presenterte Donors and Foundations Networks in Europe (DAFNE) , i samarbeid med European Foundation Centre (EFC), sitt manifest for europeisk filantropi. DAFNE og EFC har gått sammen om “Philanthropy Advocacy”, som ble presentert med EU-kommisjonen, EU-parlamentet, EESC, OECD og andre representanter fra filantropisektoren tilstede. Dermed står de i bresjen for å utvikle et europeisk indre marked for filantropi for å sikre gode arbeidsvilkår for stiftelser og filantropi i hele Europa.

"It is, in fact, only in the presence of a favourable environment that institutional philanthropy can fully perform its role of building social capital: an essential 'glue' in today's Europe, given the fragmentation caused by centrifugal forces and by an increasing disconnect between citizens and institutions.”

- EFC Chair Massimo Lapucci

I manifestet ber Philanthropy Advocacy politikere og beslutningstakere om å arbeide for å beskytte de grunnleggende rettighetene til organisasjonsfrihet, og styrke reglene som gir fri flyt av kapital innad i markedet. Statlig kontroll over stiftelser er en urovekkende trend i Europa, hvor det er eksempler på restriksjoner som hindrer utenlandske bevilgninger og reguleringer som begrenser uavhengige private aktører.

Videre ønsker Philanthropy Advocacy at dagens barrierer for fri flyt av kapital fjernes, slik at det fasiliteres for overføringer og investeringer mellom land. Dagens barrierer koster filantropisektoren dyrt, og hindrer støtte der det trengs som mest.

Et tredje hovedpoeng i manifestet er et styrket samarbeid mellom stiftelser og europeiske institusjoner, både i strategiske bevilgninger og investeringer.

DAFNE manifesto single marked for philantrophy

Les mer om manifestet på DAFNE og EFC sin felles hjemmeside, Philantrophy Advocacy.

Pressemeldingen til manifestet og manifestets kortversjon kan du lese her.