Stiftelsen Krokeide

Velkommen til Stiftelsen Krokeide som nytt medlem i Stiftelsesforeningen!

Stiftelsen ble opprettet av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Stiftelsen eier Krokeide videregående skole som tilbyr yrkesrettet videregående opplæring for personer med lærevansker eller fysiske/psykiske funksjonsutfordringer.