Stiftelsen Erik Jølberg

Vi ønsker Stiftelsen Erik Jølberg velkommen som medlem i Stiftelsesforeningen!

Stiftelsen Erik Jølberg yter støtte til almennyttige formål som

  • aktiviteter for barn og ungdom innen nåværende Lier kommunes grenser, primært i Lierbyen og tilstøtende områder inkludert Årkvisla.

  • utdannelse i industriell markedsføring

  • erverv eller oppføring av fast eiendom til bruk i allmennyttige formål

I tillegg kan stiftelsen dele ut en pris på 100.000 kroner for fremragende arbeid i og for TESS.

Besøk stiftelsen på deres nettside. I tilegg kan du lese Kapital sin artikkel på opprettelsen av stiftelsen “Styrer milliardkonsern uten PC”