Kongsvinger Boligstiftelse

Velkommen til nytt medlem Kongsvinger boligstiftelse!

Kongsvinger boligstiftelse er en stiftelse med formål å skaffe, drifte og vedlikeholde, samt leie ut boliger til vanskeligstilte i Kongsvinger. Kongsvinger boligstiftelse eier 327 leiligheter rundt omkring i Kongsvinger kommune.

Les mer om stiftelsen på deres hjemmeside