Skoleskibet Tordenskiold

Vi vil ønske Skoleskibet Tordenskiold velkommen som nytt medlem i Stiftelsesforeningen!

Skoleskibet Tordenskiold ble etablert som sjøguttskole i 1899 og utdannet anslagsvis 3000 kadetter fra Midt-Norge i løpet av de nesten 50 årene virksomheten var i drift. Kadetter fra skoleskip dannet ryggraden i norsk sjøfarts storhetstid frem til midten av 1900-tallet.

Stiftelsen Skoleskibet Tordenskiold forvalter midlene etter at det siste skoleskibet ble solgt i 1948. Stiftelsen har som formål å støtte tiltak i Trøndelag som har til hensikt å gi opplæring i og informasjon om sjømannsyrket samt sjø- og kystkultur.

Besøk Skoleskibet Tordenskiold på deres nettside.