Ny lov om stiftelser

Stiftelsesforeningen er varslet om at Næringsdepartementet vil legge frem proposisjon med forslag om ny lov om stiftelser før påske i år. Så snart proposisjonen foreligger vil vi legge ut omtale og kommentarer til lovforslaget.

NOU 2016: 21 – Forslag til ny stiftelseslov.