SOMTO, Karoline Aadlands Minnestiftelse

Karoline Aadland

Vi ønsker SOMTO, Karoline Aadlands Minnestiftelse velkommen som medlem i Stiftelsesforeningen.

SOMTO, Karoline Aadlands Minnestiftelse ble opprettet av Karoline Aadland som i mars i år gikk bort i en tragisk flyulykke i Etiopia. Karoline hadde et inspirerende engasjement for bistand, og stiftelsen SOMTO - “Utdann et barn” - lever videre i hennes ånd. Stiftelsens formål er å yte bistand til barns utvikling, trygghet og skolegang på barneskolen Childrock School i Nairobi, Kenya, derunder å skaffe faddere for High School-utdannelse for utvalgte elever, samt å delta i og utvikle andre støtteprogrammer i Kenya og Malawi.

Besøk stiftelsen på www.somto.no.

Støtt SOMTO, Karoline Aadlands minnestiftelse