Kort fortalt fra seminar om kapitalforvaltning
Stiftelsesforeningen, 19. september 2019

Ann-Elin Haavik fra ODIN Forvaltning forteller hvorfor stiftelser bør investere i eiendomsfond og børsnotert eiendom. Dette var ett av tre tema på Stiftelsesforeningens seminar om kapitalforvaltning.

Catrine Gjedebo fra Pareto Asset Management forteller hvorfor stiftelser bør investere i aksjer. Dette er ett av tre tema på Stiftelsesforeningens seminar om kapitalforvaltning.

Erlend Lødemel fra Fondsfinans Kapitalforvaltning forteller hvorfor stiftelser bør investere i høyrentefond. Dette var ett av tre tema på Stiftelsesforeningens seminar om kapitalforvaltning.