Kurs for styremedlemmer

Stiftelser er ofte en organisasjonsform med stor egenkapital og som deler ut store summer. Sentralt for stiftelser er hvordan midlene forvaltes. Både forvaltning av midler og utdelinger i samsvar med stiftelsens formål kan vært svært krevende oppgaver som styret i en stiftelse må behandle. Styremedlemmer i stiftelser har dermed stor makt og et stort ansvar.

I våre styrekurs fokuserer vi på følgende oppgaver og ansvarsområder:

 • Styrets rolle og arbeid

 • God virksomhetsstyring i stiftelser (instrukser)

 • Realisering av formålet og endring av formålet

 • Forvaltning av formuesmassen

 • Kompetansekrav

 • Kompensasjon av styrets medlemmer

 • Styrets uavhengighet: habilitet og inhabilitet

 • Styrets ansvar

 • Valg og fratreden av styremedlemmer

 • Taushetsplikt

 • Åpenhet / transparens om stiftelsens virksomhet

 • Evaluering av styrets arbeide

 • Omdanning av en stiftelse og endring av formål

 • Forslaget til ny stiftelseslov

 
Stiftelsesforeningen kurs for styremedlemmer stiftelser

Kurs holdes av advokat og daglig leder Bjørn O. Øiulfstad. Øiulfstad har lang erfaring med stiftelsesrett, og har kompetanse innenfor god ledelse av stiftelser.