Lover

Forarbeider

Høringer

  • Stiftelsesforeningen har avgitt høringsuttalelse til NOU: 5 2018 Kapital i omstillingens tid.

Uttalelser