Hva er en stiftelse?

En stiftelse er en selveiende formuemasse, som betyr at en stiftelse eier seg selv. En stiftelse opprettes ved at en formuesverdi stilles til disposisjon til et bestemt formål. Som stiftelser regnes også selvstendige legater, institusjoner og fond som private har opprettet. Det er ca. 6700 stiftelser i Norge.

Stiftelser kan grovt deles inn i fem hovedgrupper:

  • Pengeutdelende, allmennyttige stiftelser

  • Aktivitetsstiftelser

  • Offentlige stiftelser

  • Næringsdrivende stiftelser

  • Finansstiftelser

Kontroll og tilsyn

Alle stiftelser er registrert i Enhetsregisteret, i tillegg til Stiftelsesregisteret. Stiftelsesregisteret finner du på Stiftelsestilsynets hjemmeside.

Det er Stiftelsestilsynet som etter stiftelsesloven har ansvar for tilsyn og kontroll med alle stiftelser i Norge. Det samme gjelder behandling av søknader om registrering og endring.

Vedtak som fattes av Stiftelsestilsynet etter stiftelsesloven kan påklages til Stiftelsesklagenemnda. Stiftelsesklagenemnda er en uavhengig klagenemnd oppnevnt av Kulturdepartementet.

Lover

Forarbeider

Våre høringsuttalelser

Avgjorte klagesaker

Du kan abonnere på avgjorte saker fra Stiftelsesklagenemnda gjennom Klagenemndasekretariatets nyhetsbrev.

Aktuelt