Stiftelsen Barakke 4 Stavern Torg

Velkommen til nytt medlem av Stiftelsesforeningen Stiftelsen Barakke 4 Stavern Torg!

Stiftelsen Barakke 4 Stavern torg eier og drifter de historiske bygningene i Stavern fra 1750-tallet og byens markedsplass Stavern torg. Barakke 4 ble bygget til den norske marinen på midten av 1700-tallet. Barakke 4 har tidligere huset offiserer, mannskap og håndverkere, skolevirksomhet og senere administrasjonen til Fredriksvern kommune. I 1997 ble hele kvartalet, Barakke 4, Annekset og torgene, overdratt til foreningen Venner av gamle Stavern mot at det ble opprettet en stiftelse.

I dag leier stiftelsen blant annet lokale til helserelatert virksomhet, prestekontor og kirkestue, blomsterforretning og lokaler for hobbyvirksomhet. Videre holdes det korøvelser, keramikkverksted og kunstutstillinger i stiftelsens lokaler, samt selskaper, sammenkomster, møter og kurs.

Les mer om stiftelsen på deres hjemmeside.

8D36BD75-E7CA-643B-02FEB038D67FAF21.jpg
wpc632e1dc_05_06.jpg