Stiftelsen Barakke 4 Stavern Torg

Velkommen til nytt medlem av Stiftelsesforeningen Stiftelsen Barakke 4 Stavern Torg!

Stiftelsen Barakke 4 Stavern torg eier og drifter de historiske bygningene i Stavern fra 1750-tallet og byens markedsplass Stavern torg.  

Stiftelsen leier blant annet lokale til helserelatert virksomhet, prestekontor og kirkestue, blomsterforretning og lokaler for hobbyvirksomhet. Videre holdes det korøvelser, keramikkverksted og kunstutstillinger i stiftelsens lokaler, samt selskaper, sammenkomster, møter og kurs.

Les mer om stiftelsen på deres hjemmeside