Artikkel om stiftelser på forskning.no

Forskning.no har i samarbeid med Handelshøyskolen BI skrevet en artikkel om at norske stiftelser er redde for tap og derfor setter pengene i banken.

En studie av Dale Ditlev-Simonsen og Myrum Næss fant at stiftelser er mer opptatt av å redusere risikoen for tap enn å sikre en best mulig avkastning på kapital. Å sette pengene i banken regnes som den sikreste løsningen, men dette gir samtidig den dårligste avkastningen.

Ved å investere noe av pengene i aksjefond kunne stiftelsene økt den forventede avkastningen og dermed delt ut mer til gode formål.

Gjennom stiftelsesloven er stiftelser pålagt å forvalte pengene på en forsvarlig måte. I forslaget til ny stiftelseslov stilles det krav om at stiftelser må utarbeide en forvaltningsplan og vurdere denne på årlig basis. "Det er ikke lenger nok at styret i stiftelsen er godt kjent med formålet i stiftelsen. Styret må også ha forvaltningskompetanse – eller kompetanse til å velge rett kapitalforvalter", sier Dale Ditlev-Simonsen i artikkelen.

Vi i Stiftelsesforeningen er svært opptatt av både ny stiftelseslov og kapitalforvaltning i stiftelser. På seminaret på BI 31. januar presenterte forvalterne Grieg Investor, Formuesforvaltning, Gabler, Pareto Asset Management, SEB og UNIFOR forslag til forvaltningsstrategier i en mindre stiftelse. Du kan se nærmere på disse presentasjonene på våre medlemssider.

Ditlev-Simonsen, C., & Næss, K. (2018). Kapitalforvaltning i stiftelser ; styrets oppfatninger av forsvarlig forvaltning. Magma, 21(6), 72-81.

Vellykket seminar for stiftelser 31. januar 2019

Stiftelsesforeningen vil takke BI Senter for stiftelser og andre samarbeidspartnere, foredragsholdere og deltakere for et svært vellykket seminar på Handelshøyskolen BI den 31. januar.

Seminaret ga blant annet praktisk anvendbar kunnskap om stiftelser og god ledelse i stiftelser, i tillegg til gode råd om kapitalforvaltning. Stiftelsesforeningens daglige leder Bjørn O. Øiulfstad presenterte hvordan stiftelser må forholde seg til den nye personvernreglene.

Presentasjonene fra seminaret vil bli gjort tilgjengelig for våre medlemmer på våre lukkede sider. Passord til medlemssidene sendes ut på e-post med det første.