Boligstiftelser

 

Gruppe for boligstiftelser

Etter et initiativ fra Stiftelsesforeningen til å etablere et samarbeid mellom boligstiftelser er gruppen «Boligstiftelser» opprettet. Boligstiftelser skal fungere som et forum for å ivareta kommunale boligstiftelser sine interesser.

Boligstiftelser sitt arbeidsutvalg (AU) består av:

  • Geir Hagerud fra Kongsvinger Boligstiftelse

  • Kirstin Leiros fra Narvik Boligstiftelse

  • Harald Bjørlykke fra Boligstiftelsen i Trondheim.

Stiftelsesforeningen vil ha rollen som sekretariat og pådriver i prosjektet.

Som en del av samarbeidet ønsker Stiftelsesforeningen og Boligstiftelser å avholde en konferanse for boligstiftelser neste år. Ta kontakt dersom din boligstiftelse ønsker å ta del i samarbeidet!

 

Aktuelt