Bli medlem

Hvorfor bli medlem av Stiftelsesforeningen?

Foreningen er en interesseorganisasjon for stiftelser, og er stiftelsens talerør overfor myndighetene i spørsmål om rammevilkår. Gjennom et medlemskap i Stiftelsesforeningen får medlemmene tilgang på informasjon om drift av stiftelser, invitasjon til kurs og møter som omhandler tema som er interessante for stiftelser. En av foreningens viktige målsetninger er å skape gode arbeidsforhold for stiftelser.

Årsmøtet i Stiftelsesforeningen har åpnet opp for at også rådgivere til stiftelser (eksempler er kapitalforvaltere, advokater, revisorer og kommunikasjonsrådgivere) kan bli medlem av foreningen, som assosiert medlem.

Juridisk bistand

Medlemmer av Stiftelsesforeningen kan som en del av medlemskapet og i et rimelig omfang få bistand i konkrete saker fra foreningens daglige leder.

Kontingent

Medlemskontigenten regnes ut i fra stiftelsens egenkapital i årsregnskapet etter følgende satser (2018):

  Forvaltningskapital NOK       Kontingent NOK
  Inntil 10 millioner              550
  Fra 10 millioner t.o.m. 25 millioner     1 650
  Fra 25 millioner t.o.m. 100 millioner    4 950
  Fra 100 millioner t.o.m. 500 millioner   13 200
  Fra 500 millioner t.o.m. 1 millard     30 800
  Over 1 milliard               44 000

Ved innmeldinger som foretas i november og desember betales det først kontingent det påfølgende år.

Fyll ut skjema

Type stiftelse *