Fordeler ved å være medlem hos oss

Stiftelsesforeningen arbeider kontinuerlig med å sikre gode arbeidsforhold for stiftelser. Vi arbeider for å bidra til god ledelse og drift av stiftelser. Videre er vi stiftelsenes talerør overfor myndighetene i spørsmål om rammevilkår, og arbeider for å synliggjøre og øke forståelsen for stiftelsesinstituttet og stiftelser sin viktige rolle i samfunnet.

Hjelp og rådgivning

Som medlem har du tilgang på veiledere, instrukser og maler for å sikre god ledelse av stiftelser.
Våre medlemmer har også tilgang på juridisk bistand i konkrete saker fra advokat Bjørn O. Øiulfstad. Stiftelsesforeningen har bred erfaring med stiftelsesarbeid og stiftelsesrett, og er tilgjengelig til å svare på dine spørsmål.

Kurs og seminar

Vi inviterer til kurs og samlinger med interessante og aktuelle tema.

Nettverk og bransjefellesskap

Stiftelsesforeningen er et forum for utveksling av erfaringer og kompetanse. Gjennom nyheter, kurs og seminarer holder våre medlemmer seg oppdatert og får ny inspirasjon til videre arbeid.

Politikk og rammevilkår

Vi holder oss oppdatert på hva som rører seg i stiftelsesverden, og uttaler oss i saker som angår stiftelsers arbeidsforhold. Stiftelsesforeningen er ditt talerør overfor myndighetene.

Hvem kan bli medlem og hva koster det?

Alle typer stiftelser fra gaveutdelende stiftelser til operative stiftelser kan bli medlem hos oss.
Også rådgivere til stiftelser, eksempelvis kapitalforvaltere, advokater, revisorer og kommunikasjonsrådgivere, er velkommen som assosiert medlem hos oss.

Medlemmer betaler en årlig medlemskontingent som regnes ut i fra stiftelsens egenkapital i årsregnskapet etter følgende satser (2018):

  Forvaltningskapital NOK       Kontingent NOK
  Inntil 10 millioner              550
  Fra 10 millioner t.o.m. 25 millioner     1 650
  Fra 25 millioner t.o.m. 100 millioner    4 950
  Fra 100 millioner t.o.m. 500 millioner   13 200
  Fra 500 millioner t.o.m. 1 millard     30 800
  Over 1 milliard               44 000

For assosierte medlemmer er kontingenten NOK 9 500,-

Ved innmeldinger som foretas i november og desember betales det først kontingent det påfølgende år.

Bli medlem: Skjema for innmelding

Type stiftelse *